დემოკრატიზაციისა და კარგი მმართველობის სკოლა

კურსები

კენწერო გირჩევთ:

  • კენწერომდე: 50წთ

იცოდი რომ შენი, როგორც ადამიანის, ერთ-ერთი ფუნდამენტური …

კურსის გავლა
  • კენწერომდე: 41წთ

არჩევანს ყოველდღიურად ვაკეთებთ, ზოგი მნიშვნელოვანია, ზოგი ნაკლებად. …

კურსის გავლა
  • კენწერომდე: 33წთ

დემოკრატია ბერძნული სიტყვაა და ხალხის მმართველობას ნიშნავს, …

კურსის გავლა
  • კენწერომდე: 33წთ

ყველაფერი რასაც სახელში კარგი ურევია შეიძლება კარგი …

კურსის გავლა