კარგი მმართველობა

კურსის შესახებ :
 • ლექციების რაოდენობა: 9 ლექცია
 • ხანგრძლივობა: 35 წთ
კურსის გავლა

კურსის აღწერა :

ყველაფერი რასაც სახელში კარგი ურევია შეიძლება კარგი არ იყოს და პირიქით, აი მაგალითად კენწეროში არსად არის კარგი, არც მარტივი და არც საინტერესო, მაგრამ აქ კარგ მმართველობას კარგად, მარტივად და საინტერესოდ ისწავლი.


კურსის შემადგენლობა:

 • დემოკრატიული ინსტიტუტები და ურთიერთკონტროლის მექანიზმები
 • კარგი მმართველობა და კორუფციასთან ბრძოლა
 • გამჭვირვალობა და საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა
 • ანგარიშვალდებულება და კეთილსინდისიერება
 • გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობა
 • სახელმწიფო ფინანსებისა და საქმიანობის ზედამხედველობა
 • სახელმწიფო შესყიდვების გამჭვირვალობა
 • საერთაშორისო თანამშრომლობა კარგი მმართველობისთვის
 • ღია მმართველობის პარტნიორობა (OGP)
გაუზიარე სხვებს: