პროექტის შესახებ

კენწერო ქართულენოვანი ელექტრონული სწავლების პლატფორმაა, რომლის მთავარ მიზანს განათლების ხელმისაწვდომობის ზრდა და საგანმანათლებლო რესურსების თანამედროვე რეალობაზე მორგება წარმოადგენს. ეს არის შესაძლებლობა ისწავლო საუკეთესოებისგან, შეიძინო უნარები, რომლებიც თანამედროვე მოთხოვნებსა და გამოწვევებს პასუხობს და ამის გაკეთება შეძლო სახლიდან გაუსვლელად, ფორმალური განათლების პარალელურად, გასაგებ, მარტივ, თანამედროვე და რაც მთავარია ქართულ ენაზე.

ჩემთან ცოდნა ტკბილია

ისწავლე საუკეთესოებისგან, შეიძინე თანამედროვე გამოწვევების შესაბამისი უნარები.