აქტიური მოქალაქეობისა და ლიდერობის სკოლა

კურსები

კენწერო გირჩევთ:

  • კენწერომდე: 37წთ

ფილოსოფია ცუდი არ არის, მაგრამ მენეჯმენტის ფილოსოფიაზე …

კურსის გავლა