აქტიური მოქალაქეობისა და ლიდერობის სკოლა

კურსები

კენწერო გირჩევთ:

  • კენწერომდე: 35წთ

ფილოსოფია ცუდი არ არის, მაგრამ მენეჯმენტის ფილოსოფიაზე …

კურსის გავლა
  • კენწერომდე: 31წთ

ლიდერებად არ იბადებიან, ლიდერები ხდებიან. ამ მოსაზრების …

კურსის გავლა
  • კენწერომდე: 34წთ

დემოკრატიულ სახელმწიფოში აქტიური მოქალაქის როლი ძალზედ მნიშვნელოვანია …

კურსის გავლა
  • კენწერომდე: 46წთ

გეგონა სამოქალაქო ჩართულობა მხოლოდ არჩევნებში ხმის მიცემით …

კურსის გავლა
  • კენწერომდე: 70წთ

შენი იდეების განხორციელება იმაზე უფრო რეალისტურია ვიდრე …

კურსის გავლა
  • კენწერომდე: 46წთ

ადამიანები ყოველდღიურად უამრავ ინფომრაციას ვიღებთ. ფაქტებისა და …

კურსის გავლა