პროექტის მენეჯმენტი

კურსის შესახებ :
 • ლექციების რაოდენობა: 15 ლექცია
 • ხანგრძლივობა: 70 წთ
კურსის გავლა

კურსის აღწერა :

შენი იდეების განხორციელება იმაზე უფრო რეალისტურია ვიდრე წარმოგიდგენია. თუ გინდა იცოდე როგორ განახორციელო წარმატებული პროექტი და მიზნამდე კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა, ეს კურსი აუცილებლად უნდა გაიარო.


კურსის შემადგენლობა: 

 • როგორ ვაქციოთ კარგი იდეა/ინიციატივა პროექტად?
 • ვის შეუძლია პროექტის განხორციელება?
 • პროექტის წერა და მისი სტრუქტურა
 • პროექტის დაგეგმვა და გუნდის შეკვრა
 • პროექტის ბიუჯეტის მომზადება
 • პროექტის პარტნიორებისა და დონორების მოძიება
 • პროექტის დაფინანსების ალტერნატიული წყაროები - ქრაუდფანდინგი
 • პროექტის შერჩევის კრიტერიუმები
 • პროექტის წარმატებისა და წარუმატებლობის კრიტერიუმები
 • პროექტის მენეჯმენტი/მართვა
 • პროექტის რისკები
 • პროექტის სიცოცხლისუნარიანობა და მდგრადობა
 • პროექტის მონიტორინგი და ანგარიშგება
 • პროექტის შეფასება
გაუზიარე სხვებს: