სამასწავლებლო

კურსის შესახებ :
 • ლექციების რაოდენობა: 14 ლექცია
 • ხანგრძლივობა: 200 წთ
კურსის გავლა

კურსის აღწერა :

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების  სამინისტრო, ტელესკოლა და ონლაინ საგანმანათლებლო პლატფორმა "კენწერო" წარმოგიდგენთ კურსს "სამასწავლებლო", რომელიც მასწავლებლებს დაეხმარება მეტი ინფორმაცია მიიღონ თანამედროვე განათლების გამოწვევებსა და ზოგადი განათლების ძირითად რეფორმებზე.

კურსის შემადგენლობა:

 • თანამედროვე ზოგადი განათლების მიზნები და გამოწვევები
 • კონსტრუქტივისტული პარადიგმა: როგორ გარდაიქმნება მიღებული ინფორმაცია ცოდნად
 • მასწავლებლის თვისებები, რომლებიც ხელს უწყობს მოსწავლეთა მოტივაციის გაზრდას
 • მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო გარემო და თვითრეგულირებადი მოსწავლე
 • სასწავლო პროცესი და სასწავლო აქტივობების მიმართ მოსწავლეთა ინტერესის განვითარება
 • როგორ მუშაობს ინფორმაციის გადამუშავების სისტემა
 • პოზიტიური საკლასო კლიმატი
 • ელექტრონული საგანმანათლებლო რესურსები
 • დისტანციური სწავლების საუკეთესო პრაქტიკები
 • როგორ გვეხმარება მეხსიერება სწავლის პროცესში
 • თვითეფექტიანობის როლი
 • მოსწავლის მიერ შესრულებული დავალება
 • შეფასების როლი და მნიშვნელობა სწავლის პროცესში
 • მოსწავლის სოციალური და ემოციური განვითარება
გაუზიარე სხვებს: