ადამიანის უფლებები

კურსის შესახებ :
 • ლექციების რაოდენობა: 14 ლექცია
 • ხანგრძლივობა: 53 წთ
კურსის გავლა

კურსის აღწერა :

იცოდი რომ შენი, როგორც ადამიანის, ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლებაა განათლების მიღების უფლება? ამ უფლების რეალიზებაში ეს მიმართულება დაგეხმარება და სხვა საჭირო უფლებებზეც მოგცემს ინფორმაციას.


კურსის შემადგენლობა:

 • ადამიანის უფლებები
 • ადამიანის უფლებების არსი და მნიშვნელობა, განვითარების ისტორია
 • ადამიანის უფლებათა დაცვის ადგილობრივი და საერთაშორისო მექანიზმები
 • ადამიანის უფლებათა კატეგორიები და ფორმები
 • წამების აკრძალვა
 • კანონის წინაშე თანასწორობა და დისკრიმინაციის აკრძალვა
 • პირადი ცხოვრების უფლება
 • სიტყვის და გამოხატვის, შეკრების და მანიფესტაციის უფლება
 • სამართლიანი სასამართლოს უფლება
 • სოციალური და ეკონომიკური უფლებები
 • განათლების უფლება
 • თავისუფალი მიმოსვლისა და საცხოვრებლის თავისუფალი არჩევის უფლება
 • ღირსეულ პირობებში შრომის უფლება
 • ჯანმრთელობის უფლება
გაუზიარე სხვებს: