დემოკრატია

კურსის შესახებ :
 • ლექციების რაოდენობა: 12 ლექცია
 • ხანგრძლივობა: 50 წთ
კურსის გავლა

კურსის აღწერა :

დემოკრატია ბერძნული სიტყვაა და ხალხის მმართველობას ნიშნავს, კენწერო ქართული სიტყვაა და მართალია ხის ან მთის წვერის აღსანიშნავად გამოიყენებენ, თუმცა აქ ცოდნის მიღება იმდენად ტკბილია შეიძლება დიეტა დაგერღვეს.


კურსის შემადგენლობა:

 • დემოკრატიის ცნება და მისი განვითარების/ჩამოყალიბების ისტორია
 • დემოკრატიის ფორმები
 • კონსოლიდირებული/განვითარებული დემოკრატიის მოდელი და მისი მახასიათებლები
 • როგორ გავზომოთ დემოკრატია - საზომები, ინდექსები
 • პოლიტიკური რეჟიმი და მისი ტიპები
 • პოლიტიკური ცვლილებები ტრანზიცია და ტრანსფორმაცია
 • მოქალაქეებისა და ინსტიტუტების ჩართულობა დემოკრატიზაციის პროცესში
 • სამოქალაქო სექტორი და მისი მნიშვნელობა
 • საერთაშორისო (დემოკრატიული) საზოგადოება და დემოკრატიზაცია
 • ავტოკრატიული რეგიონალური ჰეგემონი როგორც მის სამეზობლოში დემოკრატიზაციის პროცესის საფრთხე
 • დემოკრატიის ისტორია საქართველოში - დემოკრატია ქართულად
გაუზიარე სხვებს: