საერთაშორისო ურთიერთობები

კურსის შესახებ :
 • ლექციების რაოდენობა: 10 ლექცია
 • ხანგრძლივობა: 41 წთ
კურსის გავლა

კურსის აღწერა :

ურთიერთობები მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით კი საერთაშორისო. ამ მიმართულებაში უამრავ საინტერესო და საჭირო ინფორმაციას მიიღებ, საკითხი ერთი შეხედვით რთულია, თუმცა კენწერო რთული რაღაცების მარტივად შესასწავლადაა შექმნილი.


კურსის შემადგენლობა:

 • პრინციპები და ღირებულებები საერთაშორისო ურთიერთობებში
 • საერთაშორისო ურთიერთობების თანამედროვე სისტემა
 • თანამედროვე საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები
 • მსოფლიო წესრიგისა და ძალთა ბალანსის პრობლემა 21-ე საუკუნეში
 • გლობალიზაცია 21-ე საუკუნეში
 • გლობალური ტერორიზმი
 • ჰიბრიდული ომი
 • არასახელმწიფო აქტორები საერთაშორისო ურთიერთობებში
 • აშშ-ს როლი თანამედროვე მსოფლიოში
 • რუსეთის საგარეო პოლიტიკა 21-საუკუნეში
გაუზიარე სხვებს: