მდგრადი განვითარების მიზნები და გარემოს დაცვა

კურსის შესახებ :
 • ლექციების რაოდენობა: 11 ლექცია
 • ხანგრძლივობა: 52 წთ
კურსის გავლა

კურსის აღწერა :

თუ გინდა იცოდე რა არის მდგრადი განვითარება და როგორ პასუხობს გარემოს დაცვის კუთხით არსებულ მოთხოვნილებებს იმგვარად, რომ იზრუნოს ხვალინდელ დღეზე, მომავალი თაობების ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე, მაშინ ეს კურსი აუცილებლად უნდა გაიარო.


კურსის შემადგენლობა: 

 • მდგრადი განვითარების მიზნების მნიშვნელობა და ძირითადი პრინციპები
 • მდგრადი განვითარების მიზნები და გარემოს დაცვა
 • რატომ არის მნიშვნელოვანი გარემოსდაცვითი საკითხების ცოდნა
 • მე-5 მიზანი - გენდერული თანასწორობა
 • მე-6 მიზანი - სუფთა წყალი და სანიტარია
 • მე-11 მიზანი - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები
 • მე-13 მიზანი - კლიმატის ცვლილების საწინააღმდეგო ქმედებები
 • მე-14 მიზანი - ოკეანესა და ზღვის რესურსები
 • მე-15 მიზანი - დედამიწის ეკოსისტემები
 • მე-17 მიზანი - პარტნიორობა მიზნების მისაღწევად და სექტორული თანამშრომლობა
 • მდგრადი განვითარების მიზნები და ახალგაზრდების ჩართულობა
გაუზიარე სხვებს: